0
திருக்குறள் விளக்கம் "மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து"
திருக்குறள் விளக்கம் "மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து"

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்  மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து. சாலமன் பாப்பையா உரை: நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் ஏ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "எற்றா விழுமந் தரும்"
திருக்குறள் விளக்கம் "எற்றா விழுமந் தரும்"

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்  எற்றா விழுமந் தரும். சாலமன் பாப்பையா உரை: ஒரு செயலை முடிவில் வெளிப்படுத்துவதே ஆளுமை, இடைய...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "மற்றைய எல்லாம் பிற"
திருக்குறள் விளக்கம் "மற்றைய எல்லாம் பிற"

வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்  மற்றைய எல்லாம் பிற. மு.வ உரை: ஒரு தொழிலின் திட்பம் என்று சொல்லப்படுவது ஒருவனுடைய மனதின் திட்...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "சொரியினும் போகா தம"
திருக்குறள் விளக்கம் "சொரியினும் போகா தம"

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்  சொரியினும் போகா தம. சாலமன் பாப்பையா உரை: எத்தனை காத்தாலும் நமக்கு விதி இல்லை என்றால், செல்வம் நம...

மேலும் படிக்க »

0
டிங்கு டைரி - 23 மதில்மேல் நின்றவள்
டிங்கு டைரி - 23 மதில்மேல் நின்றவள்

தை 1 அன்று தமிழர்களால் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் ஒரு தனிப்பெரும் விழா. பொங்கல், உழைக்கும் மக்கள் இயற்கைக்கும், மற்ற உயிர்களுக்கும் சொல்...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "நன்றி பயவா வினை"
திருக்குறள் விளக்கம் "நன்றி பயவா வினை"

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு  நன்றி பயவா வினை. புகழையும், நன்மையையும் தராத தூய்மையற்ற செயல்களை எந்த நிலையிலும் செய்யாமல் அவற்றை வ...

மேலும் படிக்க »
 

[நகைச்சுவை ][slider1][random][12]

[கதைகள்][slider1][random][12]

 
Top