0
டிங்கு டைரி - 32 "பியர் டான்ஸ்"
டிங்கு டைரி - 32 "பியர் டான்ஸ்"

“வகை வகையாய் வார்த்தை தேடி உன்னை வர்ணிக்க ஆசை இல்லை.. “காலம் முழுதும் வாழ்கையை வர்ணித்து உன்னோடு வாழ ஆசை” “கவிஞனாய் கவிதை எழுதி உ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு"
திருக்குறள் விளக்கம் "நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு"

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை  நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு. மு.வ உரை: நாள் தோறும் விடாமல் வரும் வறுமை அறிவைக் கொல்வது போல, ஒருவ...

மேலும் படிக்க »

0
டிங்கு டைரி - 31 "பியரும் புலம்பலுமாக"
டிங்கு டைரி - 31 "பியரும் புலம்பலுமாக"

"டெடி பியர்னு எதையோ போட்டோ புடிச்சி போட்டுக்கிட்டு இருக்காணுவ ச்சை. எனக்கு தெரிஞ்ச பியர் எல்லாம் கிங்பிசர், கோல்ட், 20000, ச...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் " என்புதோல் போர்த்த உடம்பு"
திருக்குறள் விளக்கம் " என்புதோல் போர்த்த உடம்பு"

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு  என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. சாலமன் பாப்பையா உரை: அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதே உயிர் நிறைந்த இந்த...

மேலும் படிக்க »

0
டிங்கு டைரி - 30 சொஜ்ஜி பஜ்ஜியுடன்
டிங்கு டைரி - 30 சொஜ்ஜி பஜ்ஜியுடன்

"மாப்பிள்ளை பார்க்கும் போது பெண்களே  -நீங்கா யாரையும் காதலித்தீர்களா..? என்று கேழுங்கள்  -இல்லை என்றால் அந்த திருமணத்தை வ...

மேலும் படிக்க »
 

[நகைச்சுவை ][slider1][random][12]

[கதைகள்][slider1][random][12]

 
Top