0
திருக்குறள் விளக்கம் "தாமே தமியர் உணல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தாமே தமியர் உணல்"

  இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய  தாமே தமியர் உணல்.. சாலமன் பாப்பையா உரை: பொருளைப் பெருக்க எண்ணி, எவருக்கும் தராமல், தானே தனித்து உண்பது...

மேலும் படிக்க »

0
Surya namaskar - 8 Reasons it is good for you!
Surya namaskar - 8 Reasons it is good for you!

Surya Namaskar literally translates to “bowing to the sun.” It is a combination of 12 yoga asanas, where the ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "துன்பம் உறாஅ வரின்"
திருக்குறள் விளக்கம் "துன்பம் உறாஅ வரின்"

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் நடுவன்மை நாணு பவர். சாலமன் பாப்பையா உரை: பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து அனுபவிக்க எண்ணிப் பழி தரும் செயல்கள...

மேலும் படிக்க »

0
High protein diet - Should you actually eat it?
High protein diet - Should you actually eat it?

Protein is said to be a building block for the body. That being said, a high protein diet can either have some...

மேலும் படிக்க »

0
இன்டர்நெட் வேகத்தை 30% வரை அதிகரிக்க எளிமையான தந்திரம்!
இன்டர்நெட் வேகத்தை 30% வரை அதிகரிக்க எளிமையான தந்திரம்!

உங்களின் மிக வேகமாக உலாவலுக்கும் மற்றும் பதிவிறக்கத்திற்கும் உதவும் இரண்டு வகையாக டின்என்எஸ் ஹேக் முறைகளை இங்கு வழங்கவுள்ளோம். பின...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து"

  செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்  ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து. சாலமன் பாப்பையா உரை: செவி உணவாகிய கேள்வியைப் பெற்றிருப்பவர் இப்பூமியில...

மேலும் படிக்க »
 

[நகைச்சுவை ][slider1][random][12]

[கதைகள்][slider1][random][12]

 
Top