Loading.....

நினைவாற்றலை மேம்படுத்துவது எப்படி?


hWb2xFo.jpgநினைவாற்றல் என்பது ஒரு திறமை. தக்க பயிற்சிகளின் மூலம் யாரும் நினைவாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். நினைவாற்றல் நன்றாக இருப்பதற்கு ஆறு முக்கிய கோட்பாடுகள் காரணமாக இருக்கின்றன

1. தன்னம்பிக்கை 
2. ஆர்வம் 
3. செயல் ஊக்கம் 
4. விழிப்புணர்வு
5. புரிந்து கொள்ளல் 

6. உடல் நலம்
.

 
இவை ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் சிறிது விளக்கமாகப் பார்க்கலாம்.
 


1. தன்னம்பிக்கை

“என்னால் செய்திகளை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். எனது மூளைத்திறன் நன்றாக இருக்கிறது. எனக்கு மன ஆற்றல் நன்றாக இருக்கிறது” என்ற நம்பிக்கை முதலில் வேண்டும். “நான் எப்படித் தான் இவற்றையெல்லாம் படித்து நினைவில் வைக்கப் போகிறேனோ, எனக்கு ஞாபக சக்தியே சற்று குறைவாகத் தான் இருக்கிறது. அடிக்கடி எனக்கு மறந்துபோய் விடுகிறது” - என்ற அவநம்பிக்கையை விட வேண்டும்.


“நினைவாற்றல்” என்பது மூளையின் ஒரு திறமை. அதனை பயன்படுத்தப் பயன்படுத்த, பயிற்சியாலும் முயற்சியாலும் அந்தத் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். இந்த உண்மையை உணர்ந்து ஏற்றுக் கொண்டு, நினைவாற்றலை வளர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் அற்புத நினைவாற்றல் பெற முடியும்!2. ஆர்வம்

ஆர்வம் காட்டுகிற விஷயங்கள் நினைவில் நன்றாகப் பதியும். இயற்கையாக ஆர்வம் இல்லாவிட்டால் கூட ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு கவனித்தால், பதிய வைத்தால் நினைவில் நிற்கும்.


3. செயல் ஊக்கம்
இந்தச் செய்திகளை ஏன் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு எவ்வகையில் இது பயன்படும் என்று உங்களோடு இணைத்து தெளிவுபடுத்திக் கொண்டால் செய்திகள் நன்றாகப் பதியும்.


4. விழிப்புணர்வு

மனம் விழிப்பு நிலையில் இருக்கும் பொழுது கவனமும், ஒருமைப்பாடும் மிகச் சிறந்து இருக்கும். விழிப்புணர்வு அதிகரிக்க தியானப் பயிற்சிகளும், யோகாசனப் பயிற்சிகளும் துணைபுரியும்.


5. புரிந்துகொள்ளல்

புரிந்து கொண்ட விஷயங்கள் நினைவில் நன்றாக இருக்கின்றன. புரியாவிட்டால் - தெரியாவிட்டால் கூச்சம், அச்சம், தயக்கம் இல்லாமல் ஏன்? எதற்கு? எப்படி? எவ்வாறு? எங்கு? யார்? என்று கேள்விகளைக் கேட்டு புரிந்துகொள்ளுங்கள்.


6. உடல் ஆரோக்கியம்


உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் போது நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கும். ஒருவர் மிகவும் நோய் வாய்ப்பட்டு தளர்ந்திருக்கும் நேரத்தில் செய்திகளை நினைவில் வைப்பதே சிரமமாக இருக்கும். ஆரோக்கியமான உடலில் மூளைக்கு நிறைய ரத்த ஓட்டம், காற்றோட்டம் சென்று மூளை சுறுசுறுப்புடன் இயங்கும். தக்க உணவு, சரியான உறக்கம், முறையான பயிற்சிகள் மூலம் உடலை நன்கு பேணிப் பாதுகாத்தால் நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்கும். மொத்தத்தில் நினைவாற்றல் நன்றாக இருக்க மனம் ஒரு முக்கிய காரணமாகிறது. மனம் ஆர்வமானதாக உற்சாகமுள்ளதாக, விழிப்புநிலை உள்ளதாக, செயலை வெற்றியாக்க வேண்டும் என்ற தீவிரத் தன்மை உள்ளதாக இருந்தால் நினைவாற்றல் நன்கு இருக்கும்.
Read more ...

Tea Vs Coffee


Dt. Ruchi Meena


M.Sc -Food and Nutrition, B.Sc. - Dietitics / Nutrition · Dietitian/Nutritionist


Tea and coffee are the most popular hot beverages in the world. The northern side of India majorly consumes a lot of tea as its daily beverage while the southern states in India indulge more into coffee. Both contain caffeine; but have different tastes as well as addictions.

Here are the benefits as well as drawbacks of the two.

1. Caffeine - Coffee has more caffeine than tea. So if you want to stay awake or want a sudden rush of energy, choose a cup of coffee over a cup of tea. Too much caffeine though will eradicate sound sleep and can cause high blood pressure issues.
 

2. Acidity - Drinking tea can cause acidity to a great extent. Coffee on the other hand doesn’t cause acidity, to that extent. Never consume tea on an empty stomach; you are likely to develop gas or acidity owing to the same.
 

3. Overall health - Tea has a lot of antioxidants as compared to coffee. Eliminate cream, milk, sugars etc from tea and drink the decoction daily. It’s a very good anti-oxidant that keeps the overall health of a person in good condition. Tea consumed with lemon juice clears the intestine, further eliminating toxins for a healthier body.
 

4. Diabetes - Coffee is said to prevent the occurrence of type 2 diabetes. It doesn’t let inflammations take root causing the glucose in the body to be utilized pretty well. It also helps the body in utilizing the insulin produced by the later in a far better way than normal.
 

5. Nutrients - Coffee is more nutritious than tea with more calcium, phosphorous, potassium and choline. Tea simply has more folate than coffee.
Coffee might seem to have more health benefits over tea but if you have weak immunity and sleep problems, you can pick tea over coffee.
Read more ...

நீதிமன்றம் பயன்படுத்தும் ஆங்கில வார்த்தைகள்

உச்சநீதிமன்றம் - Supreme Court
 

உயர்நீதிமன்றம் - High Court
 

நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் - Judicial Magistrate Court
 

மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் - District Munsif Court
 

தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் - Chief Judicial Magistrate Court
 

சிறப்பு நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் - Special Judicial Magistrate Court
 

அமர்வு நீதிமன்றம் - Sessions Court
 

உரிமையியல் வழக்குகள் - Civil Cases
 

குற்றவியல் வழக்குகள் - Criminal Cases
 

எதிர்வாதி / எதிர்மனுதாரர் / பிரதிவாதி - Defendant
 

வாதி / மனுதாரர் /புகார்தாரர் - Plaintiff / Complainant /Petitioner
 

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் - Accused
 

பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு - Adverse Party
 

கட்சிக்காரர் - Client
 

சங்கதி - Fact 
 

மறு விசாரனை - Re Examination 
 

ஆபத்தான கேள்வி - Risky Question
 

தடாலடி பதில் - Fatal Reply
 

குறுக்கு விசாரனை - Cross Examination 
 

உண்மை உறுதிமொழி ஆவணம் - Affidavit
 

குற்றவாளி - Offender
 

குற்றச்சாட்டு - Charge
 

மெய்ப்பிப்பு - Proof
 

சொத்து - Property
 

குற்றம் - Offense
 

கட்டைவிரல் ரேகைப்பதிவு - Thumb Impression
 

திருட்டு வழக்கு - Theft Case
 

திருட்டுப் பொருள் - Stolen Property
 

பைத்தியம் - Insanity
 

சான்றொப்பம் - Attestation
 

சச்சரவு - Affray
 

தீர்ப்பு - Sentence
 

அவசரத்தன்மை மனு - Emergent Petition
 

கீழமை நீதிமன்றம் - Lower court
 

பரிகாரம் - Remedy
 

உறுத்துக் கட்டளை - Injection Order
 

நிரந்தர உறுத்துக் கட்டளை - Permanent Injection Order
 

வழக்கின் மதிப்பு - Suit Valuation 
 

வழக்குரை - Plaint
 

வழக்குரையில் திருத்தம் - Amendment in Plaint
 

பண வழக்கு - Money Suit
 

அவதூறு வழக்கு - Defamation Suit
 

வறியவர் வழக்கு - Pauper Suit
 

எதிர்வுரை - Counter
 

எழுவினாக்கள் (சிக்கல்) - Issues
 

மேல்முறையீடு -Appeal
 

 வரைமொழி வாதுரை - Written Argument
 

குற்றப்பத்திரிக்கை - Charge Sheet
 

தற்காலிக நிறுத்த மனு - Caveat petition
 

கோருரிமை மனு - Claim Petition
 

தடை நீக்கம் - Removal of obstruction
 

வழக்கில் சமரசம் செய்து கொள்ளல் - Compromise of suit
 

எதிர் மேல்முறையீடு - Cross Appeal
 

எதிர் மறுப்பு - Cross-objection 
 

வறியவர்களால் தொடுக்கப்படும் வழக்குகள் - Suits by Indigent Persons
 

நீதிமன்றக் காப்பாளர் - Court Guardian
 

ஒத்தி வைத்தல் - Adjournment
 

சாட்சி - Witness
Read more ...

பிகரை ட்ரீட்க்கு கூட்டிட்டு போறது எப்படி?


சிக்கலான தலைப்புடன் சிறப்பான குறும்படம்

இயக்கம் சிவராஜ்
நடிப்பு- காண்டீபன் ஷனா நில்ருக்சன்
ஒளிப்பதிவு- தர்மலிங்கம்
ஒலிப்பதிவு- சத்தியன்
கலை இயக்கம்- அனுஷாந்த், உஷாந்த்
இசை- மதீசன் 


Read more ...

மூட்டு வலியை கட்டுப்படுத்தும் சப்போட்டா

qYxqycZ.jpg


சப்போட்டா பழத்தின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி இன்று காண்போம். அச்சரஸ் சப்போட்டா என்றும் சாபோடில்லா என்றும்  இதை ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவார்கள்.  நல்ல எனர்ஜியை கொடுக்க கூடிய ஆற்றல் மிக்கதாக சப்போட்டா விளங்குகிறது. ஒரு  வாழை பழத்திலே, ஒரு சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கிலே காணப்படக் கூடியதற்கு இணையான சத்து சப்போட்டாவிலும்  காணப்படுகிறது. 100 கிராம் சப்போட்டாவிலே 83 கிராம் கலோரி சத்துகள் அடங்கியுள்ளன. வைட்டமின்கள், தாது பொருட்கள்,  அமினோ அமிலங்கள் இவற்றுடன் ஆல்கலாய்டுகளையும் சப்போட்டா பெற்றிருக்கிறது. 

இனிப்பு சூயிங்கம் இதில் இருந்தும் தயார் செய்யப்படுகிறது. ரத்த ஓட்டத்தை விருத்தி செய்வதாகவும், வயிற்று போக்கை தடுக்கக்  கூடியதாகவும் சப்போட்டா விளங்குகிறது.சப்போட்டா பழத்தை ஒரு உணவு பொருள் என்றுதான் இதுநாள் வரை  பெரும்பாலானோர் கருதி வருகின்றனர். சப்போட்டா பழத்தில் டேனிப் என்று சொல்லக் கூடிய வேதிப் பொருள் அதிகம்  காணப்படுகிறது. இது நோய் தடுப்பு பொருளாக செயல்படுகிறது. உடலில் புற்று நோய்களை உருவாக்கக் கூடிய நச்சு கழிவுகளை  நீக்கக் கூடியதாகவும் இது விளங்குகிறது. மேலும் நோய் கிருமிகளை உடலை அண்ட விடாமல் தடுக்கும் சக்தியும் சப்போட்டா  பழத்திற்கு உள்ளது.

மேலும் சப்போட்டா மரத்தின் இலைகள், பிஞ்சு போன்றவையும் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததாகும். எனவே இவற்றை  கொண்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மருந்து ஒன்றை இப்போது தயார் செய்யலாம். இதற்கு தேவையான  பொருட்கள் சப்போட்டா இலைகள், சுக்கு பொடி, மிளகு பொடி, தேன். ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் எடுத்துக்  கொள்ள வேண்டும். தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து அவற்றில் 5 முதல் 6 எண்ணிக்கையிலான சப்போட்டா இலைகளை சேர்க்க  வேண்டும். இவற்றை சிறிது சிறிதாக வெட்டி கொதிக்க வைத்த தண்ணீரில் இட வேண்டும். 

இதனுடன் சிறிதளவு சுக்கு பொடி, சிறிதளவு மிளகு பொடி சேர்க்க வேண்டும். பின்னர் மீண்டும் சப்போட்டா இலைகள் வேகும்  வரை தண்ணீரை கொதிக்க விட வேண்டும். இதை வடிகட்டி, தேன் சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை தினமும் பருகி  வருவதால் மூட்டு வலி, உடல் வலி, அல்சர் போன்றவை விலகும். சப்போட்டாவின் விதைகள் தலையில் பொடுகை  கட்டுப்படுத்தும் தன்மை கொண்டவையாக விளங்குகின்றன.

சப்போட்டா விதைகள், நல்லெண்ணை ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி பொடுகை கட்டுப்படுத்தும் தைலம் ஒன்றை தயாரிக்கலாம்.  சப்போட்டா பழத்திற்குள் இருக்கும் விதைகளை எடுத்து பொடி செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நல்லெண்ணையை  வாணலியில் சிறிதளவு எடுத்து காய்ச்ச வேண்டும். எண்ணை காய்ந்ததும், அதில் பொடி செய்து வைத்துள்ள சப்போட்டா  விதைகளை சேர்க்க வேண்டும். 

சப்போட்டா விதைகள் ஈரம் உள்ளவையாக இருக்கும் என்பதால் அதை அப்படியே எண்ணெயில் போட முடியாது.  எனவே  அதற்கு முன்னதாக அதை சிறிதளவு எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்து உலர் தன்மையோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர்  இவற்றை பொடி செய்வதோ, நேரடியாக எண்ணெயில் சேர்ப்பதோ எளிதானதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும். தற்போது  சப்போட்டா விதை பொடியுடன் நன்றாக காய்ச்சிய நல்லெண்ைணயை எடுத்து வடிகட்டி கொள்ள வேண்டும்.

தலை குளிப்பதற்கு முன்னதாக இந்த தைலத்தை தலையில் நன்றாக தேய்த்து சுமார் 15 நிமிடங்கள் வைத்திருந்து விட்டு குளிக்க  வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தொடர்ந்து இந்த தைலத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் தலையில் உள்ள  பேன், பொடுகு உள்ளிட்டவற்றின் தொல்லையில் இருந்து விடுபடலாம். இவ்வாறு சப்போட்டாவின் பழம் மட்டுமின்றி அதன்  இலைகள், விதைகள் கூட மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதாக விளங்குவதை நாம் பார்க்கலாம்.
Read more ...

விண்டோஸ் 10ல் Wi-Fi Sense பயன்படுத்துவது எப்படி???


Va6esrN.jpg


விண்டோஸ் 10 ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்தும் மற்றும் பயன்படுத்தத் திட்டமிடுவோரும், தற்போது அதிகம் கவலைப்படுவது வை பி செயல்பாடு குறித்துத்தான். விண்டோஸ் 10 சிஸ்டம் நம் வை பி இணைப்பை, நம் கம்ப்யூட்டரைப் பயன்படுத்தும் அனைவருக்கும், நாம் அறியாமலேயே வழங்குகிறது. இதனால், நம் ரகசிய நெட்வொர்க் செயல்பாடு அனைவருக்கும் தெரிய வருகிறது என்ற பயம் தான் அனைவரையும் கவலை அடையச் செய்துள்ளது. 
விண் 10 சிஸ்டத்தில், வை பி இணைப்பில், இதுவரை இருந்த விண்டோஸ் சிஸ்டங்களில் இல்லாத வகையில் ஒரு சிறிய மாற்றத்தினையே மேற்கொண்டுள்ளது. இதனைச் சரியாகத் தெரிந்து கொள்ளாத சிலரே, இது போல தவறான தகவல்களை நம்பி கலக்கம் அடைந்துள்ளனர். மாறாக, விண் 10 நம் வை பி இணைப்பினை என்ன செய்கிறது என்று இங்கு பார்க்கலாம். விண்டோஸ் 10 ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தில், புதியதாக Wi-Fi Sense என்ற ஒரு வசதி புதியதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது நம் கம்ப்யூட்டரைப் பயன்படுத்தும் நம் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், நம் வை பி இணைப்பினை, பாஸ்வேர்ட் இல்லாமலேயே வழங்குகிறது. விண் 10, தானாக, இவர்களை வை பி இணைப்பில் இணைக்கிறது. இந்த சின்ன வசதி குறித்துத்தான், பலரும் அச்சமடைந்துள்ளனர். 


eWMrgMx.jpg

முதலில், விண்டோஸ் 10, உங்கள் வை பி பாஸ்வேர்டை யாருக்கும் வழங்குவதில்லை. மேலும், இந்த விஷயத்தில், விண்டோஸ் 1-0 சிஸ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது. வை பி யாருக்கெல்லாம் தரப்பட வேண்டும். அல்லது மொத்தமாக அனைவருக்கும் தடை செய்யப்பட வேண்டுமா என்றெல்லாம் நீங்கள் முடிவு எடுத்து, செட்டிங்ஸ் அமைக்கலாம். எடுத்துக் காட்டாக, உங்கள் நண்பர் ஒருவர் Outlook, Outlook.com/Hotmail, Skype, or Facebookல் உங்களுடன் தொடர்பு கொண்டவராக இருந்தால், அவர் தானாகவே லாக் இன் செய்யப்படுகிறார். குறிப்பிட்ட ஒருவரை உங்கள் காண்டாக்ட் பட்டியலிலிருந்து தூக்கிவிட்டால், அவருக்கு இணைப்பு கிடைக்காது. மேலும், மேலே தரப்பட்டுள்ள சேவைகளில், எந்த சேவைத்தளத்திலிருந்து காண்டாக்ட் தகவல்களைப் பெற்று இயங்க வேண்டும் என்பதனையும் நீங்கள் அமைத்து கட்டுப்படுத்தலாம். "For networks I select, share them with my contacts” என்று இருக்கும் இடத்தில், டிக் அடையாளத்தை எடுத்துவிட்டால் போதும். உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வை பி இயக்கம் இயங்கக் கூடியதாக இருந்தால் Network & Internet>>Wi-Fi>>Manage Wi-Fi Settings என்று சென்று "For networks I select, share them with my contacts" என்று இருப்பதில் டிக் குறியீட்டினை எடுத்துவிட்டால் போதும். 


zgAUMPF.png

முதன் முதலில், வை பி நெட்வொர்க் ஒன்றுடன் நீங்கள் இணைகையில், மைக்ரோசாப்ட் அதனை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? என்று கேட்கும். இந்த கேள்விக்கு No என்று கொடுத்துவிட்டால், விண் 10ல் உள்ள Wi-Fi Sense வசதி, அந்த நெட்வொர்க்கில் வேறு யாரையும் அனுமதிக்காது. நீங்கள் இவ்வாறு ஏற்படுத்தும் அமைப்பினை, பின்னர், எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றிக் கொள்ளலாம். அல்லது வ Wi-Fi Sense செயல்பாட்டினையே நிறுத்திவிடலாம்
Read more ...

10 unsolved mysteries of the world

It's easy to become obsessed with the unsolved mysteries of this Earth. Most people like to think that anything can be figured out or solved... but that's just not true. Take these 10 mysteries, for example -they have been mysteries for decades (if not longer). No matter how many experts have examined the cases, they are still shrouded in mystery.

All things that cannot be explained remain an intriguing conversation topic for many people around the globe. Some mysteries, however, are more interesting than the rest simply because of how weird they are. There are many unsolved mysteries in life even though science, technology, and research have come a very long way. Although we may demand a logical explanation for these mysterious things, as of now we will have to settle with mere speculations.

As a race, we humans love mysteries, regardless of whether they are simple riddles, exciting novels or something much bigger. Scientists, historians and enthusiasts have dedicated their entire careers to trying to solve some of the greatest unsolved mysteries of the world, yet there are many just seem unsolvable.

So intriguing, perplexing and unexplainable, these 10 unsolved mysteries of the world continue to confound experts, conspiracy theorists and casual observers alike.

Here are  the top 10 unsolved mysteries of the world!

Read more ...

ஏதும் விசேஷம் உண்டா?

என்ன முனியா, நான் ஊர்லே இல்லாதப்போ ஏதும் விசேஷம் உண்டா?”

“பெருசா ஒண்ணுமில்லைங்க. நம்ம நாய் செத்துப் போச்சு”

“அடக் கடவுளே… த்சோ..த்சோ.. நல்லாத்தானேடா இருந்திச்சு. எப்படி திடீர்னு செத்துச்சு?”

“கெட்டுப்போன மாட்டுக்கறியை தின்னுடிச்சுங்க”

“மாட்டுக் கறி எங்கேடா கிடைச்சுது அதுக்கு?”

“நம்ம வீட்லதாங்க”

“நாமதான் மாட்டுக் கறி திங்கிறதில்லையேடா”

“நாம திங்கிறதில்லைங்க. நெருப்புல அவிஞ்சிபோன மாடு மூணு நாளா கெடந்து கெட்டுப் போச்சுங்க. அதத்தான் நாய் தின்னிடிச்சு”

“நம்ம மாடா?”

“ஆமாங்க”

“ஐயய்யோ எப்பிடிடா எரிஞ்சி போச்சு?”

“மாட்டுக் கொட்டாய் தீப்பிடிச்சிடிச்சுங்க”

“ஐயய்யோ… எப்பிடிடா?

“வீடு எரியும் போது நெருப்பு பறந்து வந்து கொட்டாயில விழுந்திடுச்சு”

“வீடு எப்படிடா எரிஞ்சது?”

“குத்து விளக்கு விழுந்து தீ பரவிடிச்ச்சுங்க”

“குத்து விளக்கு ஏத்தற பழக்கமே நம்ம வீட்ல கிடையாதேடா?”

“அதுக்காக செத்தவங்க தலை மாட்டிலே விளக்கு வெக்காம இருக்க முடியுமா?”

“யார்ரா செத்தது?”

“உங்க அம்மா”

“எப்படி செத்தாங்க”

“தூக்கு போட்டுக்கிட்டு”

“ஏன்?”

“அவமானத்திலதான்”

“என்னடா அவமானம்?”

“வீட்ல இருக்கிற பொண்ணு ஒருத்தன் கூட ஓடிப்போனா ஊரு காறித் துப்பாதா?”

“ஓடிப் போனது யாரு?”

“உங்க பொண்டாட்டிதான்”
Read more ...

காதல் மட்டுமே போதுமா?

மழை இரவு. தனித்திருக்கிறாள் செனதி என்ற இளம்பெண். தான் விரும்பிய இளைஞன் தன் காதலை நிராகரித்த சோகத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவனுக்காக அவள் எழுதி வைத்திருக்கும் கடிதமொன்று வீசும் காற்றில் படபடக்கிறது. அழுது அழுது களைத்துப் போனவள், முடிவாக ஒரு முறை அவனை தொலைபேசியில் அழைக்கிறாள். மறுமுனையில் குரல் கேட்கிறது.


"கோகுல், உன்னை ரொம்ப லவ் பண்றேன்!"

"செனதி, நான் சோமாவை காதலிக்கிறேன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது?"

"ப்ளீஸ்.. அப்படி மட்டும் சொல்லாதே.. "

"ப்ச்ச்.. சரி, நாளைக்கு பேசுவோம்.."

"போனை வைக்காதே கோகுல், எனக்கு நாளைன்னு ஒரு நாளே இல்லன்னா? கடைசியா, ஒரே ஒரு தடவை, எனக்காக புல்லாங்குழல் வாசிப்பியா?"

மறுமுனையில் செல்பேசி துண்டிக்கப்படுகிறது.அழுது முடித்து நிமிர்கிறவள், ஒரு முடிவுடன் வேகமாக கயிற்றை எடுத்துக்கொண்டு அறையை விட்டு வெளியே வருகிறாள். சமையலறையில் தூக்கு மாட்டிக்கொள்ள எத்தனிப்பவளுக்கு, வெளியே எதோ சத்தம் கேட்கிறது. வந்து பார்த்தால் ஓர் ஆள், வீட்டுக்குள் இருப்பதைக் கண்டு திகைக்கிறாள்.


அவளைக் கத்த விடாமல் அவன் வாயைப் பொத்த, அதிர்ச்சியில் மயக்கமடைகிறாள். அவள் முகத்தில் நீர் தெளித்து, அந்த ஆளே எழுப்புகிறான்.

தான் திருடனில்லை எனவும், பசித்து, உணவுக்காகவே வீடு புகுந்ததாய் சொல்கிறான். அவள் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன், அவனுக்கு ஒரு வாய் உணவளித்து விட்டுச் சாகலாம் என்று நினைக்கிறாள்.


வீட்டில் உணவில்லாத காரணத்தால், அவனுக்காக பீட்சா ஆர்டர் செய்கிறாள். பீட்சா வீடு வந்து சேர்கிறது. ஆவலாய் உணவைப் பார்த்தாலும் அதை உண்ண மறுக்கிறான். அதற்கு அவன் சொல்லும் காரணம் அவளை உலுக்கியெடுக்கிறது. அந்த ஒற்றைச் சம்பவம்/ கேள்வி/ மெளனம்/ சாபம் அவளை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றிவிடுகிறது. என்ன அது?பசிக்கொடுமையால் வீடு புகுந்து உணவு தேடும் கதாபாத்திரத்தில் நவாசுதீன் சித்திக் வாழ்ந்திருக்கிறார். காதலால் நிராகரிக்கப்படும் வலியை, உணர்ச்சிகளைக் கொட்டிக் காண்பித்து நம்மையும் அந்த வேதனைக்குள் அமிழ்த்தி விடுகிறார் தேஜஸ்வினி கோஹ்லப்புரி. இக்கதையை எழுதி இயக்கி இருக்கிறார் மொஹிந்தர் பிரதாப் சிங்.


Read more ...

Tremendous Benefits of Using Coconut Oil


Dr. Rajesh Choda

Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (BAMS) · Ayurveda
Dr. Rajesh Choda
Coconut oil is popularly used as cooking oil and also as a hair care and body oil. It is generally viewed as a substance in which nutritious food is cooked in. But the fact is that, coconut oil itself is a superfood that has tremendous health benefits. The oil itself is a source of nutrition to our body! It can be consumed as cooking oil or can also be directly applied onto the various parts of the body.

The Benefits-

1. Rich Source Of Vitamin E - Coconut oil is rich in Vitamin E which is ideal for both skin and hair. It can be used for repairing damaged hair and skin by direct application as well. 

2. Slows Ageing - This oil slows down the ageing process by defending various good body fats and several tissues from damage.

3. Aids Weight Loss - It promotes weight loss and is considered as ideal cooking oil to be used in food while reducing weight. 

4. Protects Your Body - It also is a great moisturizer of the skin and helps in battling oxidants inside the body.
Read more ...
 
ஆதரவுடன் : துணை இணையத்தளம் | பிபி4யு டெம்ப்ளேட் | என் நூற்பட்டியல்
பதிப்புரிமை © 2015. BusyBee4U - அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை All content provided here are copyrighted material of their respective owners. So we take no responsibility of any of its illegal usage.The content provided here is for preview and testing purposes only,We are in no way responsible to copyright issues that pertain throughout any download(s). So if you like anything Buy It!! If you believe you are copyright owner of any content provided on this site and want it to be removed "Contact us On loveanand143@gmail.com" with valid proof of ownership.
வார்ப்புரு மாற்றி சோதனை பக்கம்
பெருமையுடன் இயக்குவது உரிமைகள் பிஸியான தேனீ